EL BLOG DE L'ARMAND

PORNOGRAFIA HETERO, PORNOGRAFIA GAI
03/04/2018

La Gran Enciclopèdia Catalan defineix la pornografia com “Representació, de qualsevol tipus, amb la finalitat d’excitar sexualment, feta, generalment, amb l’afany de lucre. Difícil de definir, com el d’obscenitat [obscè és definit com allò “que ofèn greument el pudor” i pudor com “sentiment de reserva o d’adversió pel que fa al sexe, que es manifesta en els ulls, en el capteniment, etc, i que sol provocar reaccions instintives d’incomoditat, de disgust o de defensa”), és un concepte artificial, subjectiu i ideològic, mancat de significat psicològic; la seva pretesa frontera amb l’erotisme depèn de factors culturals, socials i religiosos (i també històrics). Condemnada actualment per lleis i tractats internacionals és considerada com l’erotisme més groller i barat o com una sexualitat del grau més baix i inferior, quasi animal. El concepte és aplicat, doncs, indiscriminadament, a tot allò que hom considera que va més enllà d’un erotisme tingut per respectable. Estadístiques mols recents, fetes a Dinamarca, han comprovat que el boom de consum de material pornogràfic els primers moments de la seva despenalització, féu fallida en esgotar-se l’interès per la novetat, i, actualment la industria es manté gràcies al comerç amb els països on encara és prohibida. Per altra banda, hom ha comprovat també que arran de la dita despenalització hi ha hagut un descens considerable en el percentatge de delictes sexuals. Aquests països acostumen a posar un límit d’edat per al seu consum (coincident generalment amb la pubertat) i també quant a la seva exposició pública”.


 

A l’Estat espanyol la pornografia ja no és delicte, però si que ho és la pornografia infantil i el codi Penal vigent, al seu Article 186 diu El que, por cualquier medio directo, vendiere, difundiere o exhibiere material pornográfico entre menores de edad o incapaces, será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses. La qual cosa em sembla molt correcta i necessària. També l’Article 189 estableix que 1. Será castigado con la pena de prisión de uno a cuatro años:  a) El que utilizare a menores de edad o a incapaces con fines o en espectáculos exhibicionistas o pornográficos, tanto públicos como privados, o para elaborar cualquier clase de material pornográfico, cualquiera que sea su soporte, o financiare cualquiera de estas actividades. b) El que produjere, vendiere, distribuyere, exhibiere o facilitare la producción, venta, difusión o exhibición por cualquier medio de material pornográfico en cuya elaboración hayan sido utilizados menores de edad o incapaces, o lo poseyere para estos fines, aunque el material tuviere su origen en el extranjero o fuere desconocido. 2. El que para su propio uso posea material pornográfico en cuya elaboración se hubieran utilizado menores de edad o incapaces, será castigado con la pena de tres meses a un año de prisión o con multa de seis meses a dos años.  3. Serán castigados con la pena de prisión de cuatro a ocho años los que realicen los actos previstos en el apartado 1 de este artículo cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: a)Cuando se utilicen a niños menores de 13 años. b) Cuando los hechos revistan un carácter particularmente degradante o vejatorio. c) Cuando los hechos revistan especial gravedad atendiendo al valor económico del material pornográfico.  d) Cuando el material pornográfico represente a niños o a incapaces que son víctimas de violencia física o sexual.  e) Cuando el culpable perteneciere a una organización o asociación, incluso de carácter transitorio, que se dedicare a la realización de tales actividades. f) Cuando el responsable sea ascendiente, tutor, curador, guardador, maestro o cualquier otra persona encargada, de hecho o de derecho, del menor o incapaz.


Estic també d’acord amb tot menys en un punt, amb el qual estic en total desacord. Em refereixo al punt 2, que he subratllat. Penso que es tracta d’una ingerència de l’Estat en l’autonomia i la vida privada personal i d’un delicte sense víctima. De la mateixa manera que s’ha provat i demostrat estadísticament que la despenalització de la pornografia ha produït que s’abaixés considerablement el nombre de delictes contra la llibertat sexual, també passaria el mateix amb aquest cas: els pedòfils i els efebòfils no abusarien sexualment de menors, o els abusos s’abaixarien considerablement si poguessin mirar i fruir de pel·lícules en l’elaboració de les quals ells no han intervingut de cap manera i l’ única cosa que han fet ha estat baixar d’Internet aquests tipus de pel·lícules per consumir-les només ells privadament. Penso que cal castigar severament la producció, la venda, la difusió i l’exhibició pública d’aquestes pel·lícules, però mai la possessió per a ús propi i privat. El primer d’octubre del 2004, l’Agència EFE publicava una notícia que deia: La reforma del Código Penal, incluye la condena de cárcel por posesión de pornografía infantil: La entrada en vigor, este viernes, de la reforma del Código Penal puede provocar que cerca de un millar de internautas españoles [jo diria que molts més] sean detenidos por disponer de material pornográfico infantil. Segons dades difoses per la End Child  Prostitution, Child Pornography, and Trafficking of Children for Sexual Purposes (ECPAT) d’Espanya, amb seu a Barcelona,  un miler d’internautes espanyols estan identificats com usuaris d’algun dels quatre milions de llocs a Internet en els quals hom permet l’accès a pornografia infantil. D’altra banda, la Dra. Patricia Esquinas y Valverde, també abona la despenalització d’aquell punt en l’article El tipo de mera posesión de pornografía infantil en el Código Penal Español (art. 189.2); razones para su destipificación, al nº 18 (del 2006) de la Revista de derecho penal y criminología.


A mi m’encanta la pornografia, sóc un pornògraf i no me’n amago i em fa força servei, sobre tot ara a l’edat que tinc. Des de fa un temps m’he dedicat  a veure pornografia hetero y pornografia gai i puc dir que hi ha una diferència abismal, que algunes vegades és indignant. Com que tinc fibra òptica, al canal 37, cada matinada posen pel·lícules porno hetero, però també, almenys un dia a la setmana, en posen de gais. Doncs bé, a les gais, llevat de rares excepcions, que sempre n’hi ha, els protagonistes sempre s’acaronen i es besen i mai no se’n obliden una vegada han acabat. Tampoc hi ha mostres de domini d’un o d’uns sobre l’altre o els altres (llevat, com és lògic,  de les pel·lícules especialitzades en sexe dur o SM, per aquells que els agraden aquestes especialitats). Però veient pel·lícules porno heteros em revolta i trobo fastigós veure com els homes tracten les dones i com elles se sotmeten a la voluntat dels mascles i fan tot el que ells els diuen, tant si és un home amb dues o tres dones o quatre homes amb dues dones o tres homes amb una dona. Rares vegades les besen o les acaronen. Són tractades –maltractades- com veritables objectes de plaer, com coses, i només pensen amb ells i llur plaer. I elles gairebé sempre van  amb uns tacons afuadíssims o amb plataformes, plenes de rimmel, amb les ungles molt llargues i pintades, amb anells, arracades, polseres i esclaves o amb mitges negres de reixes i sempre actuen amb gestos, xiscles i exclamacions exagerades i amb actitud afamada i molt poc natural. I jo em pregunto, per què no poden aparèixer o actuar tal com són, sense pintures ni tan empolainades?. És que una dona nua sense ornaments ni pintures no resulta atractiva per a un home?. Alguna cosa no funciona (El Demà, 16.7.2009).