EL BLOG DE L'ARMAND

UNA POSSIBLE EXPLICACIÓ DE L'APEL·LATIU “EL DEL PUNYALET” DONAT A PERE III EL CERIMONIÓS
29/11/2011

L'amic i company Gaspar Feliu m'ha passat una dada, trobada al foli 39v. del Registre 1289 de Cancelleria de l' Arxiu de la Corona d' Aragó, que potser podria explicar l'apel·latiu donat al comte-rei Pere III, més conegut com el Cerimoniós.

 A la seva Crònica, el propi monarca diu que, després de la victòria d'Épila, contra els unionistes aragonesos, l'any 1348, va reunir Corts a Saragossa i públicament va revocar els privilegis concedits a La Unió esquinçant els documents amb un punyal, i que ho va fer amb tanta fúria que fins i tot es va ferir una ma. Hi ha un quadre històric pintat per Josep Segrelles que evoca aquest episodi.

 El text del document de l' Arxiu de la Corona d' Aragó és el següent:

 “Lo Rey. Manam vos expressament que vista la present nos tramettats tantost, per persona certa, dues astes de portar bandera e iii per portar pano, en les quals iii astes ha un glavi ab un petonet reyal (e sien les dites v astes aquelles que faem portar a Cervera en temps que l’infant de Mallorques passà ab companyies per nostra terra). E açò no tarrdets per res. Dada en lo loc de Carro Jusa sots nostre segell secret, a xxv dies d' octubre del any mccclxxxiiii. Rex Petrus. Dirigitur Petro Palacii tenenti claves arcchivi Barchinone. Dominus Rex mandavit michi Bartholomeo Sirvent.

 El glavi es un sinònim d'espasa però generalment pot ésser una espasa curta que fins i tot es podria confondre amb un punyal o una daga. Tanmateix, Martí de Riquer ens diu que, almenys fins al segle XIV, el glavi era sinònim de llança (“Paratge”, 3-4, Barcelona, 1992)