EL BLOG DE L'ARMAND

ELS SIGNIFICATS DE LA PARAULA GAI
03/04/2021

El terme “gai” és un adjectiu procedent del provençal, emparentat amb l’antic alt alemany gahi: ràpid, apressat, impetuós. Passà al català medieval (gai), al francès medieval (gai) i d’aquest a l’anglès medieval (gay). També passà al castellà (gayo), al galaicoportuguès (gaio) i a l’italià (gaio). Té distints significats: alegre,divertit, festiu, xiroi, ufanós, cofoi, jovial, jocund, content, brillant, ben vestit, atractiu, fresc, dissolut, immoral, calavera, de vida festiva o dissipada, impertinent, prostitut, etc. A més de tot això, als països anglosaxons aquest mot també és aplicat, com a adjectiu i com a substantiu, als homosexuals.

 

El Fabra, l’entra d’aquesta manera: gai-a adj. 1 Alegre, festiu, 2 Que fa joia, alegria, 3 Herald. Dit de l’animal domèstic, especialment el cavall, sense cap guarniment, 4 gaia ciència (o gai saber). Lit. Ciència de compondre poèticament, segons la tradició dels trobadors, pel grup de tolosans que el 1323 pretengué de revifar la somorta poesia trobadoresca mitjançant concursos literaris.

 

La “Gran Enciclopèdia Catalana” dóna aquesta definició: gai, adj i m i f (fixeu-vos que diu masculí i femení) 1 Dit de l’homosexual que es reconeix com a tal i que reivindica els seus drets. 2 p ext. homosexual.

 

En canvi, el “Diccionari de la Llengua Catalana” de l’IEC, posa, com a primera accepció: 1 m. Home homosexual / adj. Alliberament gai.

 

El Diccionario de la Lengua Española, ja fa uns dos anys, va introduir la paraula gay (pronunciada gai i no guey, com la majoria de la gent diu) i la defineix amb dues accepcions: 1. adj. Perteneciente o relativo a la homosexualidad, 2. m hombre homosexual. En realitat la paraula en espanyol hauria d’haver estat gayo, però aquest mot el defineix així: Gayo, ya (Del provenzal gai, alegre). 1. Adj. alegre, vistoso, 2. f. Lista de distinto color que el fondo. 3. f. insignia de victoria que se daba a los vencedores. 4. f. urraca.

 

Arran de l’aparició del moviment d’alliberament gai, aquest terme ha agafat un altre sentit, perquè hi ha la tendència a rebutjar el terme “homosexual”, donat que ha estat i és emprat per descriure una malaltia o un desordre psíquic: Gai o gaia és la persona homosexual que es reconeix com a tal , s’accepta com a tal i lluita per reivindicar els seus drets. És emprat alhora com a substantiu i com a adjectiu.

 

Darrerament, hom també li dóna un sentit més ampli. Donat que, ara per ara, les úniques organitzacions al món que lluiten per l’alliberament sexual en la seva totalitat són els moviments d’alliberament de la dona i, més concretament, els moviments d’alliberament gai, alguns d’aquests darrers apliquen el terme “gai” com un sinònim de “plurisexual” (equivalent al de “transsexual”) tal com és entès pel teòric gai italià Mario Mieli, però creiem que és confusionari pel fet de l’existència dels transsexuals. Amb aquest sentit, doncs, un gai és l’individu que no creu en les categories socials i sexuals (homo/hètero, masculí/femení, actiu/passiu, dominanor/sumís, etc), producte de la ideologia dominant, i que es relaciona a nivell afectiu, eròtic i sexual indiscriminadament amb qualsevol dels dos sexes, per això és alegre, xiroi, cofoi, jovial i està content. Gai també representa un mode de viure diferent. A l’Edat Mitjana, per exemple, en alguns països, eren gais els actors i al segle XIX les prostitutes i els que “feien la vida”.

 

D’altra banda, cal no oblidar que l’alliberament sexual haurà de passar per l’alliberament homosexual i l’alliberament de l’homosexualitat, present en totes les persones, i aquest alliberament és dificultós per causa dels tres principals elements de la ideologia  dominant: el sexisme, el masclisme i l’heterosexisme.

 

Hom fa, també, una altra distinció: el terme gay (pronunciat “guei”), en anglès, s’empra relacionat amb el món de l’espectacle (cabarets, clubs, pubs, music-halls, etc).

 

El prestigiós diccionari internacional anglès Webster (Ed. 1966) defineix gay d’aquesta manera: adj [anglès medieval, del francès medieval gai, probablement de l’antic provençal, d’origen germànic; emparentat amb l’antic alt alemany gahi que significa ràpid, apressat, impetuós], 1. Excitat i content: manifestant o inclinat a exhibicions joioses de contentament o de plaer. 2. a) aparentment brillant i viu, b) de colors brillants. 3. obsolet a) de primera classe, fi, excel·lent, b) especialment i artísticament brillant, emprat per a coses immaterials com el raonament o la retòrica. 4. a) donat als plaers socials, b) inclinat a les dissipacions: llicenciós, perdut, c) respecte d’una dona: que porta una vida immoral, especialment dedicada a la prostitució, d) homosexual.

 

A Anglaterra, al segle XVII, hom descrivia com gays els que menaven una vida dissoluta i al s.XIX, l’Oxford English Dictionary, definia com a gay una persona que era immoral o també una prostituta o dona de vida alegre. Algú ha dit que és una ironia que els homosexuals hagin escollit una paraula per descriure’ls, que sovint ha estat emprada per referir-se a la gent que vivia fora de la moral convencional.

 

Com podeu veure, avui dia la paraula gai ja s’ha generalitzat en el sentit d’homosexual, jo, tanmateix, segueixo fent la distinció entre gai i homosexual (“Lambda”, 76, estiu/tardor 2012).