BIBLIOGRAFIA HERĀLDICA I VEXIL.LOLŌGICA

1962

La heráldica en el Cid: las cuatro "barras" catalanas" ("Hoja Informativa del Instituto Internacional de Genealogía y 12Heráldica" 183) Madrid, 1962.1967

Noblesa i heràldica ("Els Castells Catalans" I) Barcelona,1967.1968

El solar catalán, valenciano y balear (revisió i ampliació).Sant Sebastià, 1968/70.1969

"Els escuts heràldics dels pobles de Catalunya", de Manuel Bassa i Armengol ("Serra d'Or" gener) Barcelona, 1969.
Articles de lèxic heràldic i escuts del blasó i de llinatges
("Gran Enciclopèdia Catalana") Barcelona, 1969/80.