BIBLIOGRAFIA HERĀLDICA I VEXIL.LOLŌGICA

1981

Sobre l'incident de la bandera ("Avui" 5.VII) Barcelona, 1981.
Escuts municipals
("Gran Geografia Comarcal de Catalunya") Barcelona, 1981/84 (1ª Ed.) i 1991/9.. (2ª Ed.).1982

Diccionari general d'Heràldica. Barcelona (EDHASA), B. 1982.1983

La "Heràldica catalana", de Riquer, una obra fundamental ("La Vanguardia" 14.XII) Barcelona, 1983.1984

Documents per a la història (“Vexilla Catalana” 2), B. 1984.1985

Animals fabulosos i monstres al blasó ("Punt Diari" 23.IV) Girona, 1985.
Puntualizaciones y rectificaciones a los escudos catalanes del "Armorial de Bellenville"
("Hidalguía" XXXIII, 188) 5Madrid, 1985.
L'heràldica als ex-libris
("Serra d'Or" 309) Barcelona, 1985.
Els municipis i l'oficialització dels seus escuts heràldics
("Butlletí de l'Associació Catalana de Municipis" 22) Barcelona, 121985.1987

Diccionari heràldic. Index de les càrregues heràldiques de l'"Adarga CAtalana". Lleida, 1987.
La heráldica castellana de Martín de Riquer
("La Vanguardia" 9.IV) Barcelona, 1987.
Un disbarat heràldic: l'escut de Cervera
("Avui" 13.IX) Barcelona, l987
Qüestió d'escuts
("El Temps" 150) València, 1987.
Escudos municipales oficializados por la Generalitat de Cataluña
(1981-1987) ("Hidalguía" XXXV, 202/203) Madrid, 51987.
L'oficialització d'escuts heràldics per la Generalitat de Catalunya: Normes seguides en els informes heràldics
5("Studia in honorem Prof. M. de Riquer" II) Barcelona, 1987.1988

L'escut municipal de la vila de Sitges ("XXIX Assemblea Intercomarcal d'Estudiosos" II) Sitges, 1988.
Els escuts dels Consells Comarcals
("Avui" 9.III) Barcelona, 1988.1989

Origen i escuts de cognoms catalans ("Avui" col.leccionable). Barcelona, 1989.
Els Quatre Pals de l'escut de Barcelona
("Diari de Barcelona" 9.IV) Barcelona, 1989.
Emblemes, escuts i logotips
("Avui" 12.IX) Barcelona, 1989.
L'escut heràldic de Rubí
("XXXII Assemblea Intercomarcal d'Estudiosos" II) Rubí, 1989.
L'escut de Granollers
(El senyal de la ciutat és una gralla, no un corb) ("XXXIII Assemblea Intercomarcal d'Estudiosos") 5Granollers, 1989.
Heràldica municipal o cívica a l'Alt Camp
("XXXV Assemblea Intercomarcal d'Estudiosos") Valls, 1989.