BIBLIOGRAFIA HOMOSEXUALITAT

2000

Sexualitat i gaiesa davant el tercer mil·lenni (“Lambda” 36), B. 2000.
Algunes reflexions sobre la qüestió gaia
(“Avui”, 24 jul), B. 2000.
Edatismo:discriminación gaya (“Zero”, 17) Madrid, 2000.


2001

Aniversarios
(“¿Entiendes?”, XIII, 72), M. 2001.
Pròleg al llibre de Terry Anderson ¿Entiendes o qué?. Como vivir plenamente tu opción sexual
(Grijalbo/Mondadori) B. 2001.

Reflexions sobre la qüestió gai (“Avui”, 28 juny), B. 2001.2002

¿Un rey gay? (a “Gesto”, 2, enero) M. 2002.
L’homosexualitat a través de la història de les cultures i les societats
(a “Lambda”, 41), B. 2002
Xerrades a instituts de secundària
(a “Lambda” XXIV, 43) B. 2002
XXV anys de la nostra revista
(a “Lambda”, XXV, 44, 2ª època, hivern) B. 20022003

Germà, Josep Maria i Manuel, in memoriam (a “Lambda” XXV, 46) B, 2003

El Moviment Gai a Catalunya. Inici i evolució (a “Esquerra Nacional”, 45), B. 2003

Repressió de la pràctica homosexual (a “Lambda”, 47) B. 2003 (Havia estat llegit –en castellà- a les I Jornadas Andaluzas de Pedagogía Sexual, celebrades a Sevilla, el 19..).

El moviment gai a la clandestinitat del franquisme (1970-1975), Laertes, B. 2003

La lluita pel triple alliberament: una utopia? (a “Lambda”, 48) B.2003 (Havia estat una xerrada que vaig fer a “Nacionalistes d’Esquerra” el 1980).


2004

Matrimonio homosexual (a “La Vanguardia”, 8 juliol i a “Lambda”, 51), B. 2004
Vers una sexologia de la religió
(a “Lambda”, 51) B. 20042005

Impressions sobre la parella homosexual (a “Lambda”, 53) B. 2005-03-29

La memòria homosexual (a “Lambda” 54) B. 2005

L’Alta edat Mitjana, un període d’efusió de l’homosexualitat (a “Lambda” 54) B. 2005.

De la vergonya a l’urc (a Generalitat de Catalunya: “el Moviment en imatges”), B. 2005

Encara cal estar amatents i continuar la lluita (Editorial) (a “Lambda”, XXVII, 56), B. 2005

La foguera de fonoll: Un altre cas de sodomia (a “Lambda”, XXVII, 56), B. 2005.2006

La derechona pepera tan homofóbica y rabiosa como siempre (a “Gay Barcelona”, 17) B. 2006En memòria del cèlebre maqui Facerias (a “Lambda”, XXIX, 61) B. 200.2007

La perspectiva de un pionero (article dons l’obra de Juan A. Herrero Brasas, editor “Etica y activismo. Primera plana. La construcción de una cultura queer en Espanya”).
Història i Homosexualitat (a LAMBDA XXVII 56,) B. 20072008

Preàmbul als Estatuts de Gaylespol  (Associació de Gais i Lesbianes Policies).

2009

Existeix un Déu creador? (“El Demà” setmanari digital, 9 febrer), B. 2009.

Fe vs. Raó (“El Demà” setmanari digital, 2 abril), B. 2009.

Les gàbies daurades de l’alliberament gai. La tercera generació gai (“Lambda”, 68) B. 2009. Algunes reflexions sobre l’abús envers els infants (“El Demà” setmanari digital 10 maig), B. 2009. De pornografia (“El Demà” diari digital, 16 juliol), B. 2009.

El nudisme, el pudor i el decòrum (“El Demà” diari digital 13 setembre), B. 2009.

La prostitució masculina (”El Demà” diari digital 26 octubre), B. 2009.
Sobre l’amistat (“El Demà”, 14 novembre). B. 2009.2010

Sexisme, masclisme i heterosexisme (“El Demà”11 febrer). B. 2010.

Homosexualitat i pena de mort (“Lambda”, 72, primavera) B. 2010.

Una revista homòfoba que diu que no ho és (“Lambda”, 73 estiu) B. 2010.

El moviment gai, de la foscor del franquisme a la Transició (“Quaderns d’Acció Social i Ciutadana, 11), B. 2010.2011

Un coratjós líder gai (“Lambda”, 75 hivern/primavera), B. 2011