BIBLIOGRAFIA HOMOSEXUALITAT


1980

La qüestió homosexual (síntesi per a un estudi) ("Lluita" 9, 7/8), .1980, (a "Homofília" XVI, 96).
L'orgull gai
("Avui" 10.8), B. 1980 (a "Homofília" XVI, 109).
Catalogne
("Gai Pied" 16/17 été), París, 1980.


1981

Problemàtica dels gais: vies de solució ("Canigó" 737, 21.11), B. 1981 (a "Homofília" XVII,
Els nostres vius: Robin Maugham ("Lambda" 40), Pierre Hahn ("Lambda" 41), Mario Mieli ("Lambda" 65), B. 1981-83.
123265).1982

Què és el Moviment Gai? ("Els Piteus" 8), Blanes, 1982 (a "Homofília" XIX, 215).
La violència es fa reina, l'amor encara és lluny
("Canigó", 753, 13.3), ,1982 (a "Homofília" XVIII, 68).
Actividad homosexual y prisiones
("Primera Instancia" 3, mayo), 1982 (a "Homofília" XVIII, 133).1983

Una figura amb misteri: l'Angelet ("Punt Diari" 22.12) Girona, 1983 (a "Homofília" XX, 187).
La paraula "gai" ("Avui" 18.9) B. 1983, (a "Homofília" XX, 124).
El nefando crímen de sodomía según un jurista catalán del siglo XVII ("Primera Instancia" 5), B. 1983 (a "Homofília" 123XX, 25).1984

El dret a la diferència sexual i ideologia dominant ("El Món" 13.9), B. 1984.
Heterosexisme i homofòbia: els prejudicis contra els homosexuals
("El Món" 2 nov.) B. 1984 (incomplet per censurat), 123 ("Lambda" 91/92), B. 1985, - Sexualitat i ideologia dominant ("El Món" ) B. 1984, i ("Lambda" 85), B. 1985.1985

Masclisme i sexisme ("El Món" 15.2), B. 1985, i ("Lambda" 98), B. 1986.
¿Existe una identidad homosexual?
("II Simposium Español de Sexología"), ("Langaiak" 7), Pamplona, 1985, i ("Temes 123Monogràfics de Sexologia" 7), B. 1985.
La Vocalia de Gais un precedent únic a Europa
("Butlletí de l'Associació de Veïns de l'Esquerra de l'Eixample" juny), B. 1231985 (a "Homofília" XXII, 109). - Síntesis para un estudio de la cuestión homosexual ("Jano" 371), B. 19.., i ("Mundo Gai" 1), M. 1985. - i CARDIN, Alberto: S.I.D.A. ¿maldición bíblica o arma letal? (Laertes), Barcelona, 1985.1986

No hi ha identitat ni comunitat gai ("Lambda" 106), B. 1986 i (a “Lambda” 45, B.2003)
En la mort d'En Miquel
("Lambda" 1 7), B. 1986.1987

El reconeixement jurídic de la parella homosexual masculina" (Lambda" 111), B. 1987.
Una lectura d'"Ernesto" d’Umberto Saba
("Lambda" 111), B. 1987.1988

Sitges, la vila blanca (i gaia) ("Catalonia" 9), B. 1988.
L’homosexualitat més enllà de la malaltia
(“Barcelona Gai”, 2) B. 1988.1989

La Foguera de Fonoll ("Casal Lambda" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8), B. 1989-92.
Dos-cents anys de Revolució Francesa, vint anys de Revolució Gai
("Casal Lambda" 2), B. 1989.
Resposta d'un maricon a un article "carquívol"
("Diari de Barcelona" 24.12), B. 1989.
i Jordi Petit: Nudismo y derechos adquiridos
("Barcelona Gai" 14), B. 1989.
i Oriol Ferrer: El meu amic Lluís Llach
(“Lambda”, 2), B. 1989.
Els nostres vius: Jean Cocteau
("Casal Lambda" 2), George Washington ("Casal Lambda" 4), Lord Byron ("Casal Lambda" 1235), B. 1989-91.